SEARCH

fshare

The Title on your website "Fshare – Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến" is "46" characters.

Character size of your website's description "Free Upload, Free download, Upload miễn phí, Fshare Upload, Download miễn phí, lưu trữ, sao lưu trực tuyến, Upload dữ liệu nhanh nhất, download dữ liệu nhanh nhất, lưu trữ dữ liệu trực tuyến – Tên file/Folder" is "208"

The site's keywords are "188" characters and "21" words in total.

On your website has h2 : 3, h3 : 1, h4 : 3, h5 : 6 tags

There are a total of "30" HTML attributes on your website. The most used html attributes are p, div, li

Your website is published on "fshare-nginx" type server.

 • Website Title : Fshare – Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến
 • Site Keywords : Android, chia sẻ dữ liệu, cloud Storage, collaboration, download, dữ liệu trực tuyến, file Sharing, free download, free storage, free upload, fshare.vn, Fshare.vn, iPad, iPhone, Linux, Mac, OS X, PC, share Files, upload, Windows,
 • Character Code : utf-8
 • Website Speed : 3547
 • Host Name : www.fshare.vn
 • IP Address: 118.69.164.19
 • Public Server : fshare-nginx
 • Language Code : en
 • Google Safe Browsing
 • Siteadvisor Rating
 • WOT Trustworthiness, Privacy, Child Safety
 • Alexa Rank : 8470

Alexa Global Rank

Alexa Search Traffic

Search Engine

 • Google Indexes : N/A
 • Bing Indexes : N/A
 • Google Backlinks : N/A
 • Bing Backlinks : N/A

Social Networks

 • Facebook likes : N/A
 • Twitter share : N/A
 • LinkedIn share : N/A
 • Pinterest pins : N/A
 • dụng : used 310 times
 • người : used 202 times
 • hoặc : used 146 times
 • thông : used 137 times
 • fshare : used 119 times
 • không : used 104 times
 • được : used 74 times
 • khoản : used 70 times
 • nhân : used 64 times
 • hình : used 61 times
 • quyền : used 60 times
 • thuận : used 58 times
 • trên : used 58 times
 • pháp : used 58 times
 • khác : used 56 times
 • thỏa : used 54 times
 • phạm : used 50 times
 • trách : used 48 times
 • nhiệm : used 46 times
 • điều : used 45 times
 • vòng quay : /luckydraw going to the link
 • vietnamese : /location/vi going to the link
 • tính năng : /services going to the link
 • tin tức : /blog?slug=tin-tuc/ going to the link
 • quên mật khẩu : /forgot going to the link
 • nâng cấp vip : /payment/package going to the link
 • liên hệ : /contact going to the link
 • khuyến mãi tháng 7 tặng đến 3 tháng vip : https://goo.gl/9qe4i5 going to the link
 • hướng dẫn sử dụng : /guide going to the link
 • https://www.fshare.vn/policy_payment : /policy_payment going to the link
 • hotro@fshare.vn : mailto:hotro@fshare.vn going to the link
 • hỗ trợ : /support going to the link
 • gửi yêu cầu hỗ trợ : /support going to the link
 • giới thiệu : /site/introduce_fshare going to the link
 • english : /location/en going to the link
 • đồng ý : /login/google going to the link
 • đối tác : /partner going to the link
 • điều khoản sử dụng : /policy going to the link
 • đăng ký ngay : /signup going to the link
 • đăng ký : /signup going to the link
 • Cache-Control : no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
 • Connection : keep-alive
 • Content-Type : text/html
 • Date : Tue, 26 Jul 2016 07:46:04 GMT
 • Expires : Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
 • Pragma : no-cache
 • Server : fshare-nginx
 • Set-Cookie : session_id=emr6789iuqp0v8mo7mri81h112; path=/; HttpOnly
 • Transfer-Encoding : chunked
 • Vary : Accept-Encoding
 • X-Frame-Options : DENY
 • apple-itunes-app : app-id=883045891
 • author : fpt telecom
 • cache-control : no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
 • content-type : text/html; charset=utf-8
 • expires : 0
 • fb:app_id : 386649034810416
 • google-play-app : app-id=com.fsharemobile
 • google-site-verification : hfsqdlbjajcy2eidmhux7jljyq4xy2tvmoj_hk5a71m
 • og:description : fshare là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến giúp khách hàng lưu trữ thông tin, dữ liệu (album ảnh, phim, phần mềm, tài liệu, game, nhạc,v.v…) mọi lúc, mọi nơi, tương thích trên mọi thiết bị.
 • og:image : https://www.fshare.vn/img/share_download.png
 • og:title : fshare – dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến
 • og:type : website
 • og:url : https://www.fshare.vn/
 • pragma : no-cache
 • refresh : 21600
 • twitter:description : fshare là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên trực tuyến hàng đầu tại việt nam hiện nay với nền tảng công nghệ điện toán đám mây (cloud computing) với dung lượng, hệ thống lưu trữ tốt nhất đặt tại các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế của fpt telecom.
 • twitter:image : https://static1.fshare.vn/img/logo_200x200.jpg?v=e69990e7
 • twitter:title : fshare – dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến
 • x-ua-compatible : ie=edge,chrome=1

On your website has h2 : 3, h3 : 1, h4 : 3, h5 : 6 tags

 • h2 : điểm thưởng để làm gì?, khuyến mãi tháng 7, thanh toán linh hoạt
 • h3 : đăng nhập
 • h4 : đăng nhập, email hotro@fshare.vn, liên hệ 19006600
 • h5 : chấp nhận thanh toán, chính sách, công cụ, fshare, giới thiệu, hỗ trợ
 • p : 223 times
 • div : 159 times
 • li : 149 times
 • a : 132 times
 • b : 115 times
 • img : 95 times
 • script : 25 times
 • meta : 21 times
 • input : 13 times
 • ul : 13 times
 • br : 12 times
 • i : 11 times
 • link : 11 times
 • span : 11 times
 • h5 : 6 times
 • style : 6 times
 • button : 5 times
 • h2 : 3 times
 • h4 : 3 times
 • form : 2 times